Resimleri WebP Formatına Toplu olarak Dönüştürme

Google'un geliştirmiş olduğu ve yeni nesil web sitelerinde kullanılan WebP resim formatına toplu olarak nasıl dönüştürülür bu makalemizde anlatacağız.

Öncelikle https://developers.google.com/speed/webp/download linkinden windows için gerekli olan kütüphanelerimizi indiriyoruz.İndirdiğimiz dosyayı sıkıştırılmış klasörden çıkartarak masa üstüne atıyoruz. Sonrasında klasörün adını WebConverter olarak değiştiriyoruz.
Klasörü açıp yeni bir Metin Belgesi oluşturuyoruz. Dosyanın ismini ve uzantısını resimde görüldüğü gibi webp-convert.bat olarak değiştiriyoruz.
webp-convert.bat  dosyasını sağ tık ile düzenle diyerek açıyoruz ve içine aşağıdaki kodu yazıp kaydet diyerek kapatıyoruz.


@echo off

setlocal EnableDelayedExpansion

pushd %1

for /f "delims=" %%n in ('dir /b /s /a-d-h-s') do IF NOT ".webp" == "%%~xn" (

  set url=%%n

  set urlkirp=!url:~0,-4!

  set yeniurl=!urlkirp!.webp

  echo !yeniurl!

"%~dp0cwebp.exe" -q 80  "%%n" -o "!yeniurl!"

pause
Herhangi bir klasör açıp adres çubuğuna shell:sendto yazıyoruzAçılan pencereye oluşturduğumuz webp-convert.bat dosyasını KISA YOl olarak atıyoruz.Jpg den WebP formatına , Png den WebP formatına,  Bmp den WebP formatına, Gif den WebP formatına dönüştürmek istediğimiz klasörü SAĞ TIK ile Gönder -----> web-convert seçerek tüm alt klasörlerin içindeki resimleri WebP formatına çevirebiliriz.