imalat sektorunde dijitallesme cagrisi kobigel son tarih 17 mayis 2021

İmalatçı KOBİ için KOBİGEL proje başvuruları için son tarih 17 Mayıs 2021 . İmalatçı Kobi’leri dijitalleştirme desteği '' 1 Milyon Liraya kadar hibe destek '' verilecek.

Demresa Yazılım güvencesiyle KOBİ DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE sahip uzman danışman ekibiyle, KOBİGEL projelerinde çözüm üretmekteniz için sizi doğru yönlendirmektedir.

İMALATÇILAR İÇİN KOBİGEL | 01 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 2021

“İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların , ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

DİĞER BAŞVURU KOŞULLARI

1-Başvuru aşamasında, proje konusu ürün / yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2019 - 2020 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.

2- Mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmelerle ilgili iş paketi içermeyen ve daha önce geliştirilmiş ürün / yazılımların sadece ticarileştirilmesiyle (tanıtım – pazarlama – satış) ilgili faaliyetler içeren proje sunulacak olması durumunda; proje konusu ürün / yazılımın çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde veya ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre içinde kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da ArGe Merkezinde sonuçlandırılmış olması şarttır .

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları

A) Personel Giderleri: 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak en fazla 6 mevcut veya yeni* personel desteklenebilir. * Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır

B) Makine-Teçhizat Giderleri: 600.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

C) Yazılım Giderleri: 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir) · Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

D) Hizmet Alım Giderleri: 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

·Eğitim giderleri · Test ve analiz giderleri · Belgelendirme giderleri · Danışmanlık giderleri · Proje hazırlama danışmanlığı gideri · Tanıtım giderleri · Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama) · Fuar giderleri

· NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 • 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • 30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
 • 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 • 61 Telekomünikasyon
 • 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları :

 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

2021-01 veya 2021-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Başvuru yapabilecekler:

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

Proje Süresi: en az 8 ay ve en fazla 16 aydır.

Destek Üst Limiti

 • Geri ödemesiz 300.000 TL
 • Geri ödemeli 700.000 TL
 • Toplam 1.000.000 TL

Destek Oranı :

%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir). Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür

ÖNEMLİ BİLGİ KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için limiti 5.000 TL destek verilir.

İMALATÇILAR İÇİN KOBİGEL | 02 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 2021

“İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

DİĞER BAŞVURU KOŞULLARI

1. 2019 ve 2020 yılları KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının herhangi birinin 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Not: 2019,2020 veya 2021 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2019 veya 2020 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir. 2019 veya 2020 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

2. Proje bütçesi özel sınırı · Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2019 ve 2020 yılları net satış hasılatından yüksek olanı geçemez

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları :

 • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 • İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 • İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 • İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 • İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 • İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 • İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

2021-01 veya 2021-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Başvuru yapabilecekler

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

Proje Süresi: en az 8 ay ve en fazla 16 aydır.

Destek Üst Limiti

 • Geri ödemesiz 300.000 TL
 • Geri ödemeli 700.000 TL
 • Toplam 1.000.000 TL

Destek Oranı 

%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).  Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür. 

Desteklenecek Proje Gider Grupları Destek Üst Limiti

A) Personel Giderleri: 90.000 TL’ye kadar geri ödemesiz

· Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. · Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni* personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir. *: Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

B) Makine-Teçhizat Giderleri: 600.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

· Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

C) Yazılım Giderleri : 300.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

· Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir) · Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri (Destek üst limitinin 200.000 TL’lik kısmının yazılım lisans veya buluttan kullanım gideri için, 100.000 TL’lik kısmının ise varsa yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık gideri için kullandırılması öngörülmektedir.

D) Hizmet Alım Giderleri : 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

· Eğitim giderleri · Test ve analiz giderleri · Belgelendirme giderleri · Danışmanlık giderleri · Proje hazırlama danışmanlığı gideri

ÖNEMLİ BİLGİ KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için limiti 5.000 TL destek verilir.

Demresa Referansı İle Projenizi İşin Uzmanına Bırakın.

Projenizin ve sektörünüzün uygunluk analizini yaptırmak için hemen iletişime geçiniz.

Yorumlar (0)

 Yorum Yap

 

Lütfen Bekleyin

demresa
Destek Ekibi

Whatsapp'tan mesaj gönderin.

+90 850 305 89 13 telefon görüşmesi için
Hangi konuda yardımcı olabilirim?
908503058913
×
Bize yazın, çevrimiçiyiz !