Özel Öğrenme Güçlüğü

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ( ÖÖG)Amerikan Psikiyatri Birliği’nin(APA 2001) tanımına göre; özel öğrenme güçlüğü zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin standart testlere göre yaş, zeka düzey ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.Öğrenme güçlükleri esas olarak okuma